โปรแกรมที่รองรับเทมเพลตนี้

PowerPoint

PowerPoint

อุปกรณ์ที่รองรับ : คอมพิวเตอร์เท่านั้น
AI

Adobe Illustrator

อุปกรณ์ที่รองรับ : คอมพิวเตอร์เท่านั้น (สั่งซื้อส่วนตัวกับแอดมินเท่านั้น)

จุดเด่นเทมเพลตเรา

 •  เปลี่ยนสีได้เองตามใจชอบ ✨
 •  เพิ่ม / ลดหน้าได้ไม่จำกัด
 •  เคลื่อนย้ายส่วนต่าง ๆ ได้อิสระ
 •  เปลี่ยนฟอนต์ได้ตามใจชอบ
 •  ขนาด A4 / A5 ทำเล่มเล็กได้ พกพาสะดวก
 •  ใช้งานตลอดชีพ
 •  มีวีดีโอสอนอย่างละเอียด
 •  แอดมินตอบไว บริการดีม๊าก ✨

รายละเอียดแฟ้มครูผู้ช่วย

         แฟ้มเราใช้ได้กับครูผู้ช่วยทุกสังกัด หรือใช้สมัครงานราชการ (อปท.) ก็ได้ เพราะเป็นเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้อย่างยืดหยุ่น ปรับแต่งให้ตรงตามเกณฑ์ของงานนั้น ๆ ได้เลย ประกอบด้วยหน้าดังนี้

 • หน้าปก
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • หน้าคั่น(ประสบการณ์ทำงาน)
 • ผลงานงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพและวิชาเอกที่สำเร็จการศึกษา
 • การเข้าถึงชุมชนและมีจิตสาธารณะ
 • หน้าคั่น(ประกาศนียบัตร)
 • ประกาศนียบัตร
 • ปกหลัง

รายละเอียดแแผ่นพับ

         แผ่นพับเราใช้ได้กับครูผู้ช่วยทุกสังกัด หรือใช้สมัครงานราชการ (อปท.) ก็ได้ เพราะเป็นเทมเพลตที่สามารถแก้ไขได้อย่างยืดหยุ่น ปรับแต่งให้ตรงตามเกณฑ์ของงานนั้น ๆ ได้เลย โดยแผ่นพับเป็น ขนาด 4A แนวนอน พับแบบ 2 ทบ 3 ตอน (Tri Fold) ประกอบด้วยหน้าดังนี้

 • หน้าปก
 • ประวัติส่วนตัว
 • ประวัติการศึกษา
 • ประสบการณ์ทำงาน
 • กิจกรรมเข้าร่วม
 • ประกาศนียบัตร
S62A
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more